VÀ CÁC TÍNH NĂNG MỞ RỘNG

Chấm công

Giáo viên, cán bộ công nhân viên
Bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt, ngay trên ứng dụng di động.

Chấm công theo ca làm việc và vị trí được thiết lập

Xem bảng công, gửi đơn từ ngay trên ứng dụng

Công cụ quản lý đầy đủ, trực quan, báo cáo chi tiết

Kiểm soát ra vào

Bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt, ngay trên ứng dụng di động.
Bằng nhận diện khuôn mặt, mã QR, thông qua thiết bị nhận diện đặt tại cổng, kết nối với cổng tự động để mở cửa khi nhận diện thành công.

Kiểm soát

Phòng chức năng
Quản lý ra vào phòng chức năng như phòng tập, phòng thiết bị, phòng tài liệu, phòng kỹ thuật bằng xác thực khuôn mặt, nhanh chóng, chính xác.

Camera thông minh

Kiểm soát an ninh, an toàn
Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để kiểm soát an ninh, đảm bảo an toàn cho học sinh trong khuôn viên nhà trường

Cảnh báo khu vực nguy hiểm

Cảnh báo tai nạn, trượt ngã

Cảnh báo bạo lực học đường